België

Juridische vertalingen

Vertaalbureau Snelvertaler is al jarenlang toonaangevend op het gebied van juridische vertalingen. De advocatuur en het notariaat zijn dan ook onze grootste opdrachtgevers. Of u nu een contract, arbeidsovereenkomst, dienstenovereenkomst, huurovereenkomst, akte, patent, statuten, politierapport, rechtbankverslag of een bruikleenovereenkomst te vertalen heeft: wij helpen u graag verder. Wij werken uitsluitend samen met professionele vertalers met een juridische opleiding die moedertaalspreker zijn van de doeltaal. Ook uw website heeft baat bij juist vertaalde teksten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de algemene voorwaarden en privacy policy die op uw website staan.

Offerte aanvragen

Deelgebieden

De rechtspraak kent een aantal specialisaties. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan arbeidsrecht, erfrecht, Europees recht, letselschade en ondernemingsrecht. Er is voor elk domein sprake van specifiek jargon. Daarom is het van belang dat juridisch vertalen van juridische documenten professioneel worden verzorgd, met inachtneming van de correcte terminologie. Onze gespecialiseerde juridische vertalers zijn daarbij onmisbaar.

Vertrouwelijkheid staat voorop

Vanwege het doorgaans vertrouwelijke karakter van juridische vertaalwerkzaamheden, weten wij wat het betekent om het vertrouwelijk karakter van een tekst te bewaren en geheimhouding te garanderen. Onze diensten en procedures zijn ingericht conform de ISO-specificaties voor vertaalbureaus. Beveiliging en bescherming van gegevens is immers van cruciaal belang voor u en voor ons.
Ons vertaalbureau maakt van vertrouwelijkheid een topprioriteit. Wij gaan niet alleen zorgvuldig met uw documenten om, maar kunnen u op uw verzoek een geheimhoudingsverklaring toesturen, nog voordat u ons de te vertalen documenten aanlevert. Ook onze vertalers zijn individueel gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Voorbeelden van documenten

Vertaalbureau Snelvertaler heeft ruime ervaring met het vertalen van vertrouwelijke documenten. Enkele voorbeelden:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Beursgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • geheimhoudingsovereenkomsten
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers

Dit soort documenten vertalen wij niet alleen van en naar de populaire Europese talen, zoals het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees, maar ook naar andere talen, zoals het Arabisch, Indonesisch, Russisch, Farsi, Dari en Turks.

Juridisch vertaalbureau

Vertaalbureau Snelvertaler heeft ruime ervaring met het vertalen van vertrouwelijke documenten. Enkele voorbeelden:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Beursgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • geheimhoudingsovereenkomsten
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers