België

Vertaalbureau voor HRM / P&O vertalingen

Vertalingen op het gebied van personeelszaken/HRM zijn een vak apart. Voor het vertalen van een pensioenregeling (bijv. in het Engels) is volstrekt andere vakspecifieke kennis nodig dan voor het vertalen van een psychologisch profiel in het kader van een beoordeling. Voor een geslaagde vertaling van een pensioenregeling of andere verzekeringstechnische documenten moet de vertaler bekend zijn met dienovereenkomstige wetteksten en deze ook begrijpen. Vertalers van werknemersprofielen of beoordelingen moeten daarentegen onder meer kennis hebben van psychologie en gedragsleer.

Offerte aanvragen

Documenten specifiek voor Human Resources

Zo vertalen wij voor onze klanten bijvoorbeeld personeelshandboeken, pensioenregelingen, beoordelingsprotocollen, getuigschriften, arbeidsovereenkomsten, loonstudies, sociale jaarverslagen en OR-rapportages. 

Een HRM-project

Voorbeeld van een project: Vertaling van een personeelshandboek voor prestatiebeheer

Voor een grote ingenieursfirma hebben wij een personeelshandboek voor prestatiebeheer vertaald.

De opdracht had een omvang van 30.000 woorden (ongeveer 100 pagina’s). De hamvraag was hoe er dankzij een goed samenspel van leidinggevenden en werknemers optimale resultaten konden worden behaald en wie over welke competenties moet beschikken om die gewenste resultaten ook daadwerkelijk te behalen. 

Het betrof een vertaling van het Nederlands naar het Duits en vergde nauwe samenwerking met de opdrachtgever om de voor onze klant specifieke processen naar het Duits te kunnen overbrengen. Na vijftien werkdagen kon de opdracht succesvol worden afgerond.

Zodoende nemen wij graag uw andere vertalingen op gebied van personeelsbeheer voor onze rekening. U kunt contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of via onze offertemodule. Wij horen graag van u!

Professionele vertalers voor Human Resource Management

Snelvertaler kan putten uit een grote databank met professionele vertalers met een opleiding binnen de diverse sectoren en disciplines binnen HRM. Wij ondersteunen uw organisatie dan ook graag met onze vertaalexpertise.

Al meer dan 20 jaar ervaring met het vertalen van:

 • Arbeidsreglementen
 • Vacatures
 • Functieomschrijvingen
 • Huurovereenkomsten
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Personeelshandboeken
 • Pensioenregelingen
 • Beoordelingsprotocollen
 • Getuigschriften
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Loonstudies
 • Sociale jaarverslagen
 • OR-rapportages