Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel, ervaren en voordelig

Zakendoen in Zuid-Afrika

Zakendoen in Zuid-Afrika met Snelvertaler

Zakendoen in Zuid-Afrika, vraag meteen een offerte aan!

Zuid-Afrika is veruit het rijkste land in heel Afrika, dat door de sterke financiële sector en de goede infrastructuur in het land potentiële ondernemers een keur aan mogelijkheden biedt. Een bedrijf in Zuid-Afrika beginnen of zaken doen met een Zuid-Afrikaans bedrijf zal een goede investering zijn. Om u een kleine impressie te geven van wat u kunt verwachten als u zaken doet in Zuid-Afrika, volgen hieronder enkele tips.

Tip 1: Culturele achtergrond en geschiedenis

De culturele diversiteit in het land maakt het noodzakelijk zich te verdiepen in de verschillende achtergronden en de geschiedenis van het land. Cultuur en religie zijn daarbij nauw verbonden en dienen diepgaand bestudeerd te zijn, om misverstanden te voorkomen. Een Zuid-Afrikaan die in de gaten heeft dat u weinig tot niets afweet van het land, zal eerder geneigd zijn om af te zien van verdere samenwerking.

Tip 2: Bureaucratie

Een werkvergunning is wettelijk verplicht om als ondernemer aan de slag te kunnen in Zuid-Afrika. De aanvraagprocedures zijn dankzij de bureaucratie en de corruptie een langdurig proces. Een jurist die op de hoogte is van de geldende wetten en voorschriften kan uitkomst bieden. Andersom kan ook het uiterste van iemands geduld gevraagd worden als men zakendoet met een Zuid-Afrikaans bedrijf. De heersende bureaucratie zorgt voor veel oponthoud en tijdsverlies, die u het beste bij voorbaat kunt incalculeren.

Tip 3: De opkomende middenklasse

Sinds de afschaffing van het apartheidsregime is er een sterke groei merkbaar van de werkende gekleurde middenklasse. Het gelijktrekken van werknemers met een verschillende afkomst wordt door de overheid bevorderd, volgens een bepaald puntensysteem (Broad-Based Black Economic Empowerment = BBBEE).

Tip 4: Investeren in de zakelijke relatie

Zuid-Afrikanen zijn de mening toegedaan dat mensen elkaar moeten vertrouwen. Veel van het zakendoen is dan ook gebaseerd op respect en wederzijds vertrouwen. Vertrouwen opbouwen gaat niet van de ene op de andere dag en betekent investeren in de onderlinge relatie. Besprekingen om de vertrouwensband te versterken, worden doorgaans in een lokaal restaurant gevoerd en niet op kantoor of in een huiselijke omgeving.

Tip 5: Sociaal maatschappelijke rol

Een bedrijf wordt in Zuid-Afrika niet alleen afgerekend op zijn of haar kennis, innovatieve kracht en producten, maar ook naar de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. Investeren in de lokale bevolking is daarbij het sleutelwoord. Hieronder vallen onder andere het opleiden van mensen en doorgeven van knowhow.

Tip 6: Culturele achtergrond en geschiedenis

De culturele diversiteit in het land maakt het noodzakelijk zich te verdiepen in de verschillende achtergronden en de geschiedenis van het land. Cultuur en religie zijn daarbij nauw verbonden en dienen diepgaand bestudeerd te zijn, om misverstanden te voorkomen. Een Zuid-Afrikaan die in de gaten heeft dat u weinig tot niets afweet van het land, zal eerder geneigd zijn om af te zien van verdere samenwerking.

Tip 7: Hiërarchie in het bedrijf

De top van het bedrijf neemt alle beslissingen. Overtuig uzelf ervan dat u daadwerkelijk met een gemachtigde van het betreffende bedrijf te maken heeft, alvorens deals te sluiten. Andersom wordt van u verwacht dat u adequaat en zonder overleg beslissingen neemt als u een onderneming in dit land heeft. Alhoewel er een lichte verbetering zichtbaar is in het aantal vrouwen die een topfunctie bekleedt, is dit nog steeds eerder uitzondering dan gewoonte.

Tip 8: Formele kleding

De dresscode neigt naar formele kleding en het dragen van enigszins conservatieve, zakelijke kleding is een ongeschreven regel voor mannen en vrouwen.

Tip 9: Communicatie

Vertaalbureau Snelvertaler voor zakendoen in Zuid-Afrika

Onze projectmanagers helpen u graag verder met vertalingen voor Zuid-Afrika.

Humor wordt door de meeste mensen gebruikt om spanningen te doorbreken. U doet er goed aan hier en daar de spanning te doorbreken met wat lichte humor. Een veel gemaakte fout bij het zakendoen met Zuid-Afrika is dat men ervan uit gaat dat enkel Afrikaans, dat nauw verwant is aan het Nederlands, afdoende is om deals te sluiten. De hoofdtaal is namelijk Engels en wie dit niet uitstekend beheerst komt bedrogen uit. Snelvertaler kan u van dienst zijn met tolken die het Engels en/of het Afrikaans zowel mondeling als schriftelijk uitstekend beheersen, zodat u zich kunt concentreren op de zakelijke kant van het contact en het opbouwen van de noodzakelijke vertrouwensband.

Neem vandaag nog contact op met de professionele vertalers van Snelvertaler en vraag een offerte aan, die afgestemd is op uw behoeften en wensen.

2019-11-11T10:16:50.1673620Z
Loubna Bekkaoui
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Stuur Loubna een e‑mail
Ook in deze moeilijke tijden van Corona staan wij nog steeds klaar om uw vertalingen uit te voeren. U kunt ons momenteel echter moeilijk telefonisch bereiken en onze fysieke kantoren zijn dicht, maar al uw aanvragen worden nog steeds snel en professioneel per e-mail behandeld. Aarzel dus zeker niet om ons een mailtje te sturen!
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 45 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.