Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel, ervaren en voordelig

Onze ervaring met wetenschappelijke vertalingen

Octrooien en patenten

Als u een PCT-procedure heeft opgestart via de World Intellectual Property Organization, is het alleen mogelijk een octrooi voor Nederland aan te vragen in de regionale fase (de Europese procedure).

Aan het einde van de PCT-procedure (dus voor het einde van de dertigste maand, rekenend vanaf de prioriteitsdatum) gaat u namelijk over van de regionale naar de nationale fase om te beslissen in welke landen u uw octrooirecht wilt gaan vestigen.

Eisen

U kunt een Europees octrooi geldig maken voor België door aan de gestelde vertaaleisen te voldoen. Deze eisen kunt u terugvinden in de Rijksoctrooiwet 1995 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

De eisen voor het valideren van een Europees octrooi in België zijn:

Indien u geen vertaling indient binnen de drie maanden noch het bedrag van 25 euro betaalt, zal uw Europese octrooi niet van kracht worden in België. De vooropgestelde termijn van drie maanden kan niet worden verlengd.

Het Londen Protocol

Het Londen Protocol (London Agreement) vereenvoudigt de voorschriften voor vertalingen van Europese octrooien en verlaagt de vertaalkosten ervan. Het protocol is op 1 mei 2008 in werking getreden.

Welke voordelen heeft het Londen Protocol?

Als uw door het Europees Octrooibureau verleende octrooi in het Engels is geschreven, hoeft u alleen een Nederlandse vertaling van de conclusies bij het Octrooicentrum België in te dienen.

Is uw Europese octrooi verleend in het Duits of Frans? Dan moet u, naast de in het Nederlands vertaalde conclusies, de overige stukken in het Engels of het Nederlands indienen.

2019-12-16T07:44:05.6546215Z
Loubna Bekkaoui
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Stuur Loubna een e‑mail
ISO 9001ISO 17100VViN EUATCTekomATA
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 42 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.