Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel
Snel, ervaren en voordelig

Vertalen van een arbeidsreglement

Kantoor Snelvertaler

Mail ons voor het vertalen van uw arbeidsreglement.

Bijna alle bedrijven beschikken over een arbeidsreglement. Dit omvat alle belangrijke regels en procedures binnen een bedrijf, zoals de pensioenregeling, salarisschalen en de regels met betrekking tot ziekte.

Aangezien bedrijven steeds vaker buitenlandse werknemers in dienst hebben en de werkgever de plicht heeft om hen te informeren over de voorschriften voor het personeel, kiezen veel bedrijven ervoor om het arbeidsreglement integraal te laten vertalen naar bijvoorbeeld het Engels.

Ons vertaalbureau kan u bij deze vertaling van dienst zijn. Onze vertalers hebben ervaring met teksten over personeelsbeleid. Enkele van onze vertalers beschikken zelfs over een opleiding personeelswetenschappen. Zo’n vertaler is vertrouwd met de steeds veranderende wetgeving en de daarbij horende terminologie. Sterker nog: het is een must om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Termen als syndicale afvaardiging, vlottende werktijden en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vragen om net iets meer dan het simpelweg zoeken naar het Engelse equivalent. De vertaler kiest in samenspraak met u en onze projectmanager voor de beste vertaling. Soms nemen wij een kleine toelichting op in de vertaling. Een tekst die alleen maar vraagtekens oproept bij de lezer, daar is uw personeel immers niet mee gebaat. Wij leveren de vertaling voorzien van opmerkingen opdat u zelf ook op de hoogte bent van de nuances die wij aanbrengen in de tekst als gevolg van de verschillen in arbeidsrecht.

Als u ons de tekst aanlevert in Word-formaat, dan krijgt u deze ook in dat formaat terug. De inhoudsopgave wordt ook mee vertaald, zoals het hoort.

Als u ons uw arbeidscontract, arbeidsreglement, assessmentrapport, psychologisch profiel, sollicitatiebrief, cv of arbeidsvoorwaarden via e-mail bezorgt, dan sturen wij u per kerende een offerte. Graag duidelijk de doeltaal vermelden.

U kunt nu uw te vertalen tekst per e-mail sturen.

2016-05-02T10:44:52.7448975Z
Erwin Vroom
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 50 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.