Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel, ervaren en voordelig

VERTALING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Bij Snelvertaler zorgen we al sinds 2001 voor correcte, professionele vertalingen. Ons groot netwerk van gediplomeerde vertalers werkt de klok rond om kwaliteitsvolle vertalingen af te leveren die in elke sector doeltreffend zijn.

Doorheen de jaren is het aantal aanvragen voor arbeidsovereenkomsten gestegen, aangezien

Onze project manager aan de telefoon!

Mail ons uw arbeidsovereenkomst om een gratis offerte te ontvangen. Een projectmanager zal u snel contacteren.

in deze globaliserende wereld veel bedrijven werknemers van verschillende nationaliteiten in dienst hebben. Bij grote bedrijven komt het vaak voor dat ze zo veel werknemers van dezelfde nationaliteit hebben, dat ze besluiten om hun arbeidsovereenkomst te laten vertalen in die taal. Dat leidt tot goede arbeidsverhoudingen. Iedereen weet immers precies wat de verwachtingen zijn over de functie, de werkomstandigheden en de arbeidsrechten.

Gespecialiseerde vertalers

Een arbeidsovereenkomst bevat vaak juridisch taalgebruik. Dat is de reden waarom we de vertalingen van die contracten toevertrouwen aan gespecialiseerde juridische vertalers. Die vertalers zijn deskundigen in hun vakgebied en hebben ofwel een juridische opleiding genoten, of een speciale opleiding juridisch vertalen gevolgd. Daarnaast zijn bij Snelvertaler al onze vertalers native speakers van de doeltaal, waardoor we een kwaliteitsvolle vertaling met een correct grammaticaal taalgebruik en met de juiste terminologie kunnen garanderen.

Over Arbeidsovereenkomsten

Elke werknemer moet een geschreven arbeidsovereenkomst hebben. Dat kan ofwel een individuele overeenkomst zijn, ofwel een collectieve. Een individuele overeenkomst bevat algemene arbeidsvoorschriften voor het bedrijf en bepalingen die specifiek zijn voor het individu. De overeenkomst wordt ondertekend door de werknemer en de werkgever. Collectieve overeenkomsten worden te goeder trouw afgesloten tussen een erkende vakbond, namens diens leden, en een werkgever. Werkgevers mogen niet ten onrechte invloed uitoefenen op de werknemers om al dan niet lid te worden van de vakbond.

Er zijn enkele bepalingen die, in navolging met de wet, verplicht opgenomen moeten worden in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er ook enkele minimumvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, of ze nu opgenomen worden in de overeenkomst of niet. Het arbeidsrecht biedt ook een kader om aanvullende rechten te bespreken.

Gratis vrijblijvende offerte

U kunt uw arbeidsovereenkomst per mail sturen of uploaden aan de rechterzijde van deze pagina om een gratis offerte te ontvangen. Een projectmanager zal snel daarna contact met u opnemen, gewoonlijk binnen het uur op werkdagen.

Indien u ons persoonlijk wilt spreken, neem dan contact op met een van onze kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven of Hasselt.

2019-12-12T08:20:40.0445691Z
Seija Smets
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Stuur Seija een e‑mail
ISO 9001ISO 17100VViN EUATCTekomATA
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 42 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.