Naslagwerken professioneel vertaald

Een naslagwerk is altijd nauw verbonden met de auteur. Het beschrijft een bepaalde methode, een onderwerp of wetenschappelijke feiten. Wanneer dergelijk werk vertaald moet worden, moet alle informatie duidelijk blijven en nooit buiten de context vertaald worden.

Om nauwkeurigheid te garanderen, vraagt de vertaling van een naslagwerk om een deskundige vertaler met vakkennis en een hogere linguïstische opleiding.

Er is vaardigheid vereist om een naslagwerk te vertalen

Een letterlijke vertaling van de tekst levert geen goede kwaliteit op, aangezien de grammatica van de doeltaal in de meeste gevallen verschilt van die van de brontaal. De betekenis van de tekst mag niet verloren gaan in de vertaling, dus moet de vertaler weten hoe hij of zij ervoor zorgt dat het boek gemakkelijk te begrijpen is door moedertaalsprekers van de doeltaal.

Speciale uitdagingen bij de vertaling van referentiewerken

Technische termen die vaak voorkomen in tekstboeken vormen een specifieke uitdaging voor de vertaler. Sommige termen bestaan misschien niet in een andere taal. Daarom moet de vertaler de juiste woorden vinden om de betekenis over te brengen zonder afbreuk te doen aan de volledigheid van de tekst.

In naslagwerken en tekstboeken is de taal zeer direct, dus moet de vertaler de expressieve schrijfstijl ook verwerken in de vertaling. Zonder de uiterste zorg kan dit leiden tot misverstanden in andere talen omdat de overeenkomstige linguïstische constructies misschien niet bestaan. Een ander belangrijk aspect is de zogenaamde taalvariëteit. Hierbij kunnen verschillende dialecten misschien een andere betekenis hebben in gesproken en geschreven vorm.

Talen waarbij vreemde tekens gebruikt worden, vormen een extra uitdaging. Een vertaling naar een taal met het Latijns alfabet is nog vrij eenvoudig, maar vertalingen naar talen die gebaseerd zijn op het Cyrillisch of Arabisch schrift vereisen extra werk.

Dat zijn slechts een aantal redenen waarom u op zoek moet gaan naar een deskundige vertaler. Gelukkig hebben wij een heel netwerk ter beschikking!

Het moedertaalsprekerprincipe is van cruciaal belang

Alleen moedertaalsprekers met een opleiding en specialisatie kunnen een goede vertaling leveren. Daarom hanteren wij het moedertaalsprekerprincipe. In nauwe zin is een naslagwerk of tekstboek een wetenschappelijk werk. Wij beseffen dat de vertaler van wetenschappelijke methodologie uitgebreid onderzoek moet doen.

Sommige talen kunnen gemakkelijker worden vertaald naar een andere, aangezien ze een gelijkaardige opbouw kennen. Andere talen verschillen zo erg van elkaar dat het extreem moeilijk is om een handboek te vertalen en trouw te blijven aan de betekenis. Enkel professionele moedertaalsprekers kunnen deze uitdagingen aan.

Onze projectmanagers kunnen kiezen uit meer dan 4.200 moedertaalsprekers om de beste vakexpert te vinden voor uw project. Laat ons een vrijblijvende offerte sturen. Contacteer ons vandaag via telefoon of e-mail!

2016-08-25T13:41:28.4304830Z

Marleen van Dijk
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Female83950
customer service
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 52 vertalers gaven ons een score van 4,9 uit 5.