Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel
Snel, ervaren en voordelig

Onze ervaring met wetenschappelijke vertalingen

Octrooien

Als u een PCT-procedure (Octrooisamenwerkingsverdrag) hebt opgestart via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, kunt u enkel een octrooi aanvragen voor België via de regionale fase (de Europese procedure).

Nadat u de PCT-procedure doorlopen hebt (dus voor het einde van de dertigste maand sinds de voorrangsdatum), komt u in de regionale of nationale fase terecht om te beslissen in welke landen u octrooibescherming wil hebben.

Vereisten

U kunt een Europees octrooi laten legaliseren voor België door aan de juridische vertaalvereisten te voldoen. U vindt meer informatie over deze vereisten op de website van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

De vereisten om een Europees octrooi in België te valideren, zijn:

Opdat een Europees octrooi in België rechtsgevolgen heeft, moet u België aanwijzen in de octrooiaanvraag en moet het verleende octrooi in België gevalideerd worden. Hiertoe moet een vertaling in één van de nationale talen, Duits, Frans of Nederlands voorhanden zijn.

Wordt een Europees octrooi verleend in het Duits of het Frans, dan hoeft u geen vertaling te bezorgen aan de Dienst en wordt het octrooi automatisch gevalideerd.

Wordt een Europees octrooi echter verleend in het Engels, dan moet u deze vertaling binnen een termijn van drie maanden na de datum van publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bezorgen.

Deze vereiste geldt zowel wanneer het Europese octrooi verleend wordt, als wanneer het gewijzigd of beperkt wordt.

Als u de vertaling niet binnen de voorziene termijn overmaakt aan de Dienst, dan wordt het Europese octrooi geacht in België vanaf het begin geen gevolgen te hebben. Onder bepaalde voorwaarden is echter een herstel van rechten mogelijk via een herstelprocedure.

Het Londen-protocol

Het Londen-protocol vereenvoudigt de voorschriften voor de vertaling van Europese octrooien. Dit protocol verlaagt de kost voor Europese octrooien. Het ging van kracht op 1 mei 2008.

Wat zijn de voordelen van het Londen-protocol?

Als het octrooi, goedgekeurd door het Europese Octrooibureau, in het Engels geschreven is, hoeft u alleen maar een Nederlandse, Duitse of Franse vertaling van de conclusies in te dienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

2016-08-24T14:47:29.3174033Z
Simon Bombey
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 50 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.