Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel, ervaren en voordelig

Nauwkeurige vertalingen van het Engels naar het Georgisch door professionele vertalers

In het begin van de jaren 1990verklaarde Georgië zich onafhankelijk van de instortende Sovjet-Unie. Jammer genoeg zijn er nog altijd conflicten in de Kaukasus. Het jonge land probeert zichzelf nog altijd te bevrijden van de invloed van zijn machtige buur, Rusland.

Een deel van deze strategie is het aangaan van relaties met de Islamitische landen in de regio en te fungeren als bemiddelaar tussen het Oosten en het Westen.

De teelt van fruitgewassen, groenten en tabak is één van de belangrijkste activiteitensectoren van dit subtropische land. Toerisme rond de Zwarte Zee zorgt ook voor inkomsten. Momenteel worden er immense inspanningen geleverd om de industriële en mijnbouwsector nieuw leven in te blazen. Deze sectoren leden aanzienlijke schade na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en zijn ook afhankelijk van internationale investeringen. Het land heeft bovendien ook het potentieel om een doorvoerpunt voor verschillende internationale pijplijnprojecten te worden.

Sinds het land zich open is gaan stellen voor het Westen, is de vraag naar vertalers die van het Engels naar het Georgisch vertalen aanzienlijk gegroeid. Is uw bedrijf op zoek naar professionele vertalers die naar of van het Georgisch vertalen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij werken met de allerbeste vertalers samen. Onze ervaren projectmanagers vinden de beste Georgische vertaler voor uw project - een moedertaalspreker die ook vloeiend Engels spreekt (of de brontaal van uw document) en tevens ervaring heeft in uw vakgebied.

Georgisch: De taal van een duizend jaar oude cultuur

De Georgische taal is alleen in Georgië een officiële taal. Ongeveer vijf miljoen mensen spreken Georgisch en het Georgische alfabet telt 33 letters.

Het Georgisch is een taal die behoort tot de Zuid-Kaukasische of Kartvelische taalfamilie. Een opvallend aspect van het Georgisch is het voorkomen van geglottaliseerde consonanten en zeer uitgebreide medeklinkerclusters. Het Georgisch is een agglutinerende taal en kent geen grammaticaal geslacht en geen lidwoorden, maar wel achterzetsels in plaats van voorzetsels. De moeilijke uitspraak is één van de hoofdredenen waarom westerlingen het Georgisch zo moeilijk vinden om aan te leren.

Net zoals het buurland Turkije heeft het Georgisch ook complexe regels om woorden aan te passen door lettergrepen voor en na het woord toe te voegen. Een woord in het Georgisch kan bijgevolg overeenkomen met een volledige zin in een andere taal.

Hierdoor is het doorgaans moeilijker om van het Engels naar het Georgisch te vertalen dan bijvoorbeeld van het Engels naar het Duits of het Spaans. Vertrouw uw vertalingen toe aan Snelvertaler. Wij werken uitsluitend samen met opgeleide moedertaalsprekers. Zij zijn opgegroeid met de taal en zijn met elk aspect ervan vertrouwd. Zo kunnen wij elke keer weer de beste kwaliteit bieden.

Hebt u een beëdigde vertaling naar het Engels van een geboorteakte, rijbewijs of diploma nodig? Daarvoor kunt u ook bij ons terecht!

De rol van de vertaler: een vlotte internationale samenwerking garanderen

Als gevolg van de liberalisering van de economie in Georgië, waar de vereenvoudiging van de belastingwetgeving ook deel van uitmaakte, werd het land veel aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Zij investeerden onder andere in mijnbouw en telecommunicatie. Een andere subsector die momenteel aan het groeien is, is deze van de hydro-elektrische energie. Het bergachtige land is hier ideaal voor.

Internationale economische samenwerking is enkel mogelijk als taalspecialisten perfect van het Engels naar het Georgisch en omgekeerd vertalen. Met uitzondering van een kleine elitegroep, spreekt er bijna niemand vloeiend Engels in Georgië. De bevolking spreekt Georgisch of Russisch.

Moet u een officieel document, een zakelijke overeenkomst of andere tekst laten vertalen? Onze vertalers vertalen uw documenten snel en nauwkeurig van en naar vrijwel alle talen. Ontdek het zelf. Bel ons op of mail ons uw tekst.

2019-11-18T11:30:03.7201708Z
Marleen van Dijk
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Stuur Marleen een e‑mail
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 44 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.