Snel
vertaler
Snel, ervaren en voordelig
Snel, ervaren en voordelig

De oorsprong en geschiedenis van de Afrikaanse taal

Afrikaans werd in het jaar1820 als tweede officiële taal van Zuid-Afrika erkend. Vandaag is het Afrikaans de moedertaal van ongeveer zes miljoen mensen en wordt het naar schatting gesproken door 16 procent van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Bijgevolg is het Afrikaans de meest gesproken taal in Zuid-Afrika. Vandaag wordt het Afrikaans als lingua franca gebruikt. Gezien de alomtegenwoordigheid van het Afrikaans, groeit de vraag naar professionele en nauwkeurige vertalingen van en naar het Afrikaans. Wij vinden de juiste vertaler voor uw project. Stuur ons een e-mail met uw tekst en de gewenste leverdatum en wij bezorgen u een offerte.

Afrikaans: feiten en cijfers

Het Afrikaans ontwikkelde zich uit de Nederlandse taal en werd gekend als een dochtertaal van het Nederlands. Afrikaans en Nederlands zijn echter niet parallel geëvolueerd. Afrikaans is eigenlijk ontstaan uit de zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten. De eerste kolonisten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie die rond 1600 aan Kaap de Goede Hoop arriveerden, kwamen uit Zuid-Nederland. De taal die door de eerste kolonisten werd gesproken werd de basis van het Afrikaans. Al rond 1700 ontwikkelde zich een variant van het Kaap-Hollands. Deze variant evolueerde in de tweede helft van de 18e eeuw in een uniek taalsysteem.
Hoewel het Afrikaans zeer nauw verwant is met het Nederlands zijn er, omwille van de veranderingen die de taal door de eeuwen heen onderging, subtiele verschillen die alleen een opgeleide professionele vertaler kan begrijpen en accuraat kan overbrengen. Wij kunnen de juiste moedertaalspreker vinden voor uw vertalingen van en naar het Afrikaans. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Twee hypothesen over de evolutie van het Afrikaans

Er zijn verschillende hypothesen over de historische ontwikkeling van het Afrikaans. Volgens de eerste hypothese werd het Nederlands door de anderstaligen als lingua franca gebruikt - een publieke en formele omgangstaal. De taal ging elementen van de plaatselijke talen en dialecten opnemen en zo werd er een nieuwe taal geboren. De tweede hypothese gaat ervan uit dat de dialecten van de Nederlandse kolonisten, die voortdurend werden blootgesteld aan invloeden van de talen gesproken door de andere kolonisten zoals Duits en Engels, deze invloeden hebben overgenomen en hun taal over de eeuwen heen vereenvoudigd hebben... Hierdoor zou een nieuwe taal zijn ontstaan: het Afrikaans. Wij werken enkel samen met moedertaalsprekers van het Afrikaans die uw tekst nauwkeurig kunnen vertalen. Wij vertalen projecten uit alle vakgebieden. Ongeacht het vakgebied van uw project - juridisch, medisch of wetenschappelijk - wij zijn er voor u! Hebt u vragen over vertalingen van en naar het Afrikaans? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bel ons of stuur ons een e-mail.

2019-11-19T12:35:29.1442847Z
Simon Bombey
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Stuur Simon een e‑mail
Ook in deze moeilijke tijden van Corona staan wij nog steeds klaar om uw vertalingen uit te voeren. U kunt ons momenteel echter moeilijk telefonisch bereiken en onze fysieke kantoren zijn dicht, maar al uw aanvragen worden nog steeds snel en professioneel per e-mail behandeld. Aarzel dus zeker niet om ons een mailtje te sturen!
Professionele vertalers kiezen voor ons vertaalbureau. Snelvertaler is een corporate member van vertalerorganisatie ProZ. 45 vertalers gaven ons een score van 5,0 uit 5.